درباره رشد دارو
رشد دارو یک شرکت تخصصی با نگرشی جهانی در زمینه خدمات درمانی است که متمرکز بر بهبود زندگی بیماران، در عین ایجاد ارزش است. رشد دارو اقدام به واردات و بازاریابی محصولات دارویی و مکمل ها با نام های تجاری یا انواع ژنریک می نماید.

• همچنین ما قادریم با یاری شرکت های همکار در زمینه تولید فراورده های دارویی به ویژه آن دسته از فراورده های پیشرفته که پاسخگوی نیازهای برآورده نشده بیماران باشد، برنامه ریزی و اقدام نماییم.

ویژگی های کلیدی رشد دارو

• یکی از مهمترین نکات درباره رشد دارو این است که ما داروهایی را انتخاب می کنیم که از آینده ای درخشان و مساعد در بازار در حال ظهور ایران برخوردار باشند. بنابراین، ما بسیار انتخابی عمل می کنیم.

• رشد دارو شرکتی در حال شکوفایی است، به این معنا که در صورت نیاز قادر است پرسنل اضافی مورد نیاز خود را با توجه به حجم کار و مسئولیت ها، استخدام نماید. واقعاً شرکتی ابتکاری و شایسته سالار است.
 

 

 

 
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به شرکت رشد دارو می باشد. اجرا: GHT