مدیریت
اعضای هیئت مدیره:
 

• دکتر کاوه جعفری
مدیر عامل
عضو هیئت مدیره
دکتری داروسازی- MBA
  • دکتر فرید عابدین درکوش
رئیس هیئت مدیره
دکتری داروسازی- PHD فارماسیوتیکس
 

 

   
• دکتر سعید ملکی
عضو هیئت مدیره
دکتری داروسازی
  • دکتر شهریار امید وار
دکتری داروسازی
عضو هیئت مدیره
     
 
 
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به شرکت رشد دارو می باشد. اجرا: GHT